Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Milena Vaculíková

Na kurz pana Vaněčka budu ráda vzpomínat. Díky jeho trpělivosti a vstřícnosti jsme se naučili nejen milovat hlínu, ale naučil nás probouzet fantazii a tak jsme všichni pracovali tak nadšeně, že jsme se až sami divili nad výsledky našich „výrobků“. Všem lidičkám, keramikou nepolíbených, tento kurz vřele doporučuji.