Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Svatopluk Vaněček

Svatopluk Vaněček se narodil 15. dubna 1953. Po ZŠ pro děti s vadami zraku v Praze studoval obor výtvarné zpracování keramiky na SPŠK v Bechyni a obor speciální pedagogiky a výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci. Získal titul Mistr uměleckého řemesla v oboru keramika, absolvoval výcvikový program arteterapeutické práce s hlínou a psychiatrické minimum.

Jeho životním posláním se stala pomoc handicapovaným lidem. Mnoho let pracoval jako arteterapeut v dětské psychiatrické léčebně a do nedávné doby napomáhal seniorům v klubu keramiky radostněji prožívat stáří.

Vlastní keramiku tvoří od roku 1972 a v posledních dvaceti letech se zaměřuje především na vytváření různě velkých keramických objektů ve tvaru koule. Vystavuje jak na společných, tak i samostatných výstavách a pro zájemce o keramickou tvorbu pořádá víkendové kurzy.

Více na www.vanecek-keramika.cz.

Kontakt:
Mgr. Svatopluk Vaněček
Sepekov 420, okres Písek 398 51
telefon 382 581 612, mobil 732 625 931
e-mail svatavanecek@gmail.com