Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

1

Nádoby – základní kurz

Víkendový kurz pro začátečníky
9.3. - 11.3. 2018
13.7. - 15.7. 2018
14.9. - 16.9. 2018
2.11. - 4.11. 2018
2

Točení na hrnčířském kruhu

Víkendový kurz pro začátečníky
23.3. - 25.3. 2018
27.7. - 29.7. 2018
28.9. - 30.9. 2018
9.11. - 11.11. 2018
3

Keramická plastika a reliéf

Víkendový kurz pro začátečníky
30.3. - 1.4. 2018
10.8. - 12.8. 2018
12.10. - 14.10. 2018
23.11. - 25.11. 2018
4

Dekorování keramických výrobků

Víkendový kurz pro začátečníky
13.4. - 15.4. 2018
24.8. - 26.8. 2018
26.10. - 28.10. 2018
14.12. - 16.12. 2018
5

Arteterapie s keramickou hlínou

Víkendový zážitkový seminář
27.4. - 29.4. 2018
29.6. - 1.7. 2018
31.8. - 2.9. 2018
30.11. - 2.12. 2018