Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Nádoby – základní kurz

Víkendový kurz pro začátečníky
29.4.- 1.5. 2022
28.-30.10. 2022

Točení na hrnčířském kruhu

Víkendový kurz pro začátečníky
27.- 29.5. 2022
26.- 28.8. 2022
4.- 6.11. 2022

Keramická plastika a reliéf

Víkendový kurz pro začátečníky
13.- 15.5. 2022
12.- 14.8. 2022
21.- 23.10. 2022

Dekorování keramických výrobků

Víkendový kurz pro začátečníky
24.-26.6. 2022
25.- 27.11. 2022

Arteterapie s keramickou hlínou

Víkendový zážitkový seminář
2.- 4.12. 2022