Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Nádoby – základní kurz

Víkendový kurz pro začátečníky
6. - 8.3. 2020
12. - 14.6. 2020
16. - 18.10. 2020

Točení na hrnčířském kruhu

Víkendový kurz pro začátečníky
19. - 21.6. 2020
31.7. - 2.8. 2020
30.10. - 1.11. 2020

Keramická plastika a reliéf

Víkendový kurz pro začátečníky
15. - 17.5. 2020
17. - 19.7. 2020
13. - 15.11. 2020 

Dekorování keramických výrobků

Víkendový kurz pro začátečníky
25. - 27.9. 2020 
2. - 4.10.  2020
27. - 29.11. 2020

Arteterapie s keramickou hlínou

Víkendový zážitkový seminář
4. - 6.12. 2020