Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Nádoby – základní kurz

Víkendový kurz pro začátečníky
12.-14.3. 2021
23.-25.7. 2021
12-14.11.2021

Točení na hrnčířském kruhu

Víkendový kurz pro začátečníky
26.-28.3. 2021
28.-30.5. 2021
5.-7.11. 2021

Keramická plastika a reliéf

Víkendový kurz pro začátečníky
9.-11.4. 2021
11.-13.6. 2021
20.-22.8. 2021  

Dekorování keramických výrobků

Víkendový kurz pro začátečníky
14.-16.5.2021 
25.-27.6. 2021
15.-17.10. 2021
26.-28.11. 2021

Arteterapie s keramickou hlínou

Víkendový zážitkový seminář
3.-5.12. 2021