Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Eva K

Milý Sváťo, ráda bych Ti poděkovala za trpělivé a promyšlené vedení keramických kurzů. Absolvovala jsem v loňském roce tři: Nádoby, Plastiku a Dekorování. Byl to skvěle prožitý čas. Všem doporučuji. S radostí jsem zkušenosti zanesla do své práce v terapeutické dílně. Dost jsem toho zapomněla a často se vracím k osnovám kurzu, které jsi nám dal nebo si pomyslím – co by tomu asi řekl Svatopluk? To už je ale můj boj.
Až budu definitivně v koncích, zavolám o radu.