Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Hotel Smrž

Pro účastníky keramických kurzů cena dohodou.  Nový hotel s nadstandardním vybavením a doplňkovými službami, 250 m od ateliéru, více na www.hotelsmrz.cz
Rezervace na telefonech +420 383 809 410, +420 778 522 636  nebo na mailu  rezervace@hotelsmrz.cz