Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Zdena

Kurz točení na hrnčířském kruhu u Sváti Vaněčka je nejen na profesionální úrovni, ale i v přátelském domácím prostředí. My jsme uměli vytvářet keramiku z plátu, zde jsme se naučili vytočit hrnky, misky i víčka a Sváťa nám trpělivě pomáhal napravovat chyby začátečníků. Nesobecky se podělil o svoje znalosti a zkušenosti,  přidal i názorné rady jak si vyrobit pomůcky. Neúnavně odpovídal na naše zvídavé otázky o keramice. Navíc jsme se naučili i další techniky dekorování. Pohodové posezení a debaty u skvělého jídla v místní restauraci.

Odjížděli jsme s kupou našich výrobků a s touhou vrátit se do ateliéru a poznávat další taje tvoření z hlíny. Doporučujeme všem, aby přijeli do Sepekova na kurz. Děkujeme Sváťo!