Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Petr Novák

Uplácat si hrnek se naučíte v kterémkoli keramickém kurzu. Sváťa Vaněček vás však obohatí mnohem více. Zasvětí vás do výběru hlíny v přírodě, do nákupu a míchání glazur. Dozvíte se o netradičních sochařských technikách i o tom, co vás čeká, pokud propadnete těžkému životu keramika-umělce.Odhalíte taje stavby vlastního hrnčířského kruhu i keramické pece. Sváťa je člověk plný humoru a ironie, který vás nenechá odejít nespokojené. On sám je důkazem toho, že umění omlazuje.