Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Majka a Pavel

Kurz točení se Sváťou byl bezvadný. Maximálně se věnoval každému z nás a dozvěděli jsme se vše, co jsme potřebovali. Po mnoha beznadějných pokusech naučit se točit na jiných kurzech, jsem konečně vytočila hrneček (dokonce několik). Byla tu skvělá atmosféra, perfektně jsme si odpočinuli a pokud vás keramika baví tak jako nás, určitě do Sepekova přijeďte.