Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Klára Ubryová

Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka mohu vřele doporučit. Kurz u Sváťi jsem absolvovala již podruhé, protože jsem byla na prvním kurzu Plastika a reliéf velmi spokojena. Naučily jsme se s kamarádkami spoustu nového a jak lépe pracovat
s hlínou a navíc v přátelské a uvolněné atmosféře. Na dalším kurzu Točení na hrnčířském kruhu jsme si opět výborně vyčistily hlavu, ale také si vyzkoušely základy točení a vytvořily několik hrnečků.