Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Gabriela, Hana, Monika a Věra

Milý mistře Sváťo.
velice děkujeme za foto a hlavně Tvůj báječný přístup a pohodu, kterou jsi nám o víkendu věnoval. Moc jsme si to užily a shodly jsme se na tom, že máš kurz výborně a prakticky poskládaný a Tvůj přístup je prostě úžasný.