Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Aleš Vávra

Na ten kurz se nedá zapomenout hlavně ze dvou důvodů: že byl úžasný co se týče odborné úrovně, u tebe jsme se naučili vše, systematicky a dopodrobna a že na něm byla úžasná atmosféra, kterou máš na svědomí hlavně ty. Sranda bez konce a hřejivý pocit sounáležitosti. Nepoznal jsem krásnější zklidnění mysli a soustředění. Jo a taky za to může tvoje úžasná dcera Hanička. Takže se těšíme na jarní pokračování. A to jsem chtěl původně nechat Helenu tvořit a sám chodit po kopcích v okolí. To bych se připravil opravdu o hodně.