Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka
V Sepekově v Jižních Čechách

Dekorování keramických výrobků

Víkendový kurz pro začátečníky

CENA KURZU  2.600 Kč

Na kurzu se nejprve seznámíte s výběrem různých dekoračních technik, s ohledem na užitnou či dekorativní hodnotu výrobků. Dozvíte se jaký význam má pro dosažení požadované barevnosti a kvality výrobků kromě výběru hlíny i správně zvolená dekorační technika a její technologie.

V první řadě se seznámíte s různými druhy glazur, jejich dělením, výběrem, přípravou a možnostmi jejich úprav. Poté si vyzkoušíte základní způsoby glazování, kterými je polévání, namáčení, nanášení štětcem a stříkání. Dále se seznámíte s technikou majoliky a vyzkoušíte si i malbu pod transparentní glazuru a techniku tzv. suché linky. Naučíte se též patinování výrobků kysličníky kovů a dekorování engobami na syrový i přežahnutý střep a osvojíte si i techniku sgrafita.

Seznámím Vás i s některými méně tradičními technikami dekorování, jako je negativní dekorace, vykrývaný dekor, raku, zakuřovaná keramika, malba solemi a dozvíte se něco i o tzv. dekoraci na tři ohně.

Kurz proběhne s ohledem na Vaše konkrétní potřeby a požadavky, neboť je určen pouze pro 3 až 4 účastníky. Veškeré suroviny a pomůcky, kromě přežahnutých výrobků, jsou k dispozici v ceně kurzu. V případě, že jste se nezúčastnili kurzu Nádoby nebo Točení na kruhu a nemáte vlastní přežahnuté výrobky, poskytnu Vám za režijní poplatek výrobky ze své dílny. S sebou si vezměte pouze pracovní oděv, obuv a dobrou náladu.

Odekorované výrobky si po skončení kurzu můžete odvézt v syrovém stavu, nebo Vám je mohu po vzájemné domluvě vypálit a případně i zaslat poštou.

Pokud jde o stravování, tak místní restaurace je z technických důvodů dočasně uzavřena a nejbližší restaurace je vzdálena cca 4 km. Obchod s potravinami je přibližně 300 m od ateliéru.

 

PŘIHLÁŠKY prosím zasílejte nejpozději 6 týdnů před termínem kurzu na adresu svatavanecek@gmail.com nebo na mobil 732 625 931.

Do přihlášky uveďte název a termín kurzu, Vaše jméno, telefon a počet přihlašovaných účastníků. 

 

Poté Vás budu kontaktovat a bude-li na daný kurz volné místo, požádám Vás následně o zaplacení zálohy ve výši 1.000 Kč za každého účastníka.

Pokud se čtyři zájemci domluví na vlastním termínu kurzu nebo na změně „vyučovacích hodin“, sdělte mi to, prosím, nejpozději 6 týdnů před Vámi požadovaným datem kurzu a já Vám obratem odpovím, zda souhlasím.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailu svatavanecek@gmail.com, na mobilu 732 625 931, nebo na telefonu 382 581 612.

—————————————————————————————————————————

TERMÍNY KURZU

17. 5. – 19. 5. 2019                      pá  17-19 h.     so  9 -18 h.     ne  9-16 h.

9. 8. – 11. 8. 2019                        pá  17-19 h.     so  9 -18 h.     ne  9-16 h.

6. 12 – 8. 12. 2019                       pá  17-19 h.     so  9 -18 h.     ne  9-16 h.